Beheer en Support

Home » Dienst » Beheer en Support

Voor klanten die dedicated diensten afnemen hebben wij verschillende beheer en support pakketten beschikbaar. De pakketten bieden een vast aantal uren per maand waarin werk voor de klant verricht wordt. Een beheer en support pakket is in onze dienstverlening gekoppeld aan een of meerdere virtuele servers. Bij gebruik van een machine moet een beheer en support pakket worden afgenomen. Heel logisch omdat er met grote regelmaat updates en security patches op deze machines uitgevoerd worden. Hoe meer uren er worden afgenomen hoe lager de uurprijs is. Hetzelfde geldt voor 2e en opvolgende servers in de afname van diensten.

Daarnaast bieden wij de mogelijk om in een aantal service windows (uren van de dag en speciale dagen in het jaar) beheer en support werkzaamheden te laten verrichten. De tarieven die dan gelden zijn de uurprijs uit het overeengekomen beheer en supportpakket, gekoppeld aan de eventuele toeslag voor de speciale tijden en dagen. 

Mocht het zo zijn dat er meer beheer en support werk in een maand nodig zijn als overeengekomen, dan is er eerst overleg op basis waarvan bepaald wordt hoe groot de urgentie van dit werk is. Geeft de klant aan dat de werkzaamheden verricht moeten worden, dan worden deze uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen de overeengekomen uurprijs uit het pakket.


monitoringMonitoring

Klanten kunnen gebruik maken van de monitoring service. Deze service registreert of een server “up” of “down” is. Als een server down gaat krijgt u hiervan een e-mail of een sms-bericht. In geval u passende beheer en support diensten afneemt gaan wij aan de slag om de storing te analyseren en op te lossen. Gaat het om een kleine storing dan krijgt u een sms of email als deze verholpen is. Blijkt er meer aan de hand te zijn dan nemen wij contact met u op.

 

 


backupBackup

Afhankelijk van de gemaakte afspraken worden er dagelijks back-ups van de gegevens gemaakt. De servers waarop de back-ups zich bevinden zich op een fysiek andere locatie als waar de servers staan. Dit is omdat in geval van calamiteiten er dan weinig data verloren kan gaan.Heeft u speciale vragen ontrent back-up faciliteiten laat het ons weten dan kunnen wij kijken of wij u hierrmee kunnen helpen.

 

 


updateSecurity Updates

Zoals bekend gaan de ontwikkelingen snel en is een systeem dat vandaag veilig is morgen plotseling kwetsbaar. Fabrikanten en software leveranciers komen bijna dagelijks met updates om het systeem goed draaiend en veilig te houden. Wij doen er al het mogelijke aan om de systemen zo up-to-date mogelijk te houden waar het security updates betreft.